Số: 834/SGDĐT-GDTH V/v triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH

Đăng lúc: 20:36:17 16/04/2020 (GMT+7)

Số: 834/SGDĐT-GDTH V/v triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH

 

UBND TỈNH THANH HÓA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 834/SGDĐT-GDTH

V/v triển khai Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

 

                   Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

 

          Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học 2019 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 - 2020. Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

          Các phòng GDĐT phổ biến triển khai thực hiện Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH của Bộ GDĐT cùng phụ lục hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học (gửi kèm công văn này) tới các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học (sau đây gọi tắt là các trường). Yêu cầu hiệu trưởng các trường, bằng các hình thức phù hợp, phổ biến, quán triệt nội dung Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH tới toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo các trường thực hiện Công vănsố 1125/BGDĐT-GDTH cho học kì II năm học 2019-2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có góp ý thêm hoặc vướng mắc từ các trường, để nghị các phòng GDĐT giải đáp hoặc tập hợp báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) bằng văn bản và gửi qua email: phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vnđể kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Vụ GDTH;

- Giám đốc và các Phó GĐ;(Đã kí)

- Lưu: VT, GDTH.

 

                                                                                        Phạn Thị Hằng
CV số 1125/BGDĐT-GDTH
Phụ lục 

 

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
61
Tuần này:
188
Tháng này:
314
Tất cả:
22387