Số: 09/KH - LĐLĐ

Đăng lúc: 20:27:30 16/04/2020 (GMT+7)

Số: 09/KH - LĐLĐ Sầm Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2020. KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020” cấp Thành phố, hướng tới cấp Tỉnh trên mạng xã hội Facebook.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 THÀNH PHỐ SẦM SƠN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

     Số:  09/KH - LĐLĐ

            Sầm Sơn, ngày  09  tháng 4  năm 2020.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020” cấp Thành phố, hướng tới cấp Tỉnh trên mạng xã hội Facebook.

 
 

 


         Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ, ngày 07/4/2020 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh hoá về việc  tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020”  trên mạng xã hội Facebook, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Sầm Sơn ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp Thành phố hướng tới cấp tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Cuộc thi góp phần kịp thời giới thiệu, quảng bá về hoạt động tiêu biểu của công đoàn cơ sở thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; biểu dương đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đang hoạt động thiết thực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn; trong sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn nói riêng.

          2. Cuộc thi được phát động tại công đoàn cơ sở do LĐLĐ Thành phố hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện. Các tác phẩm tham gia dự thi được chụp bằng máy ảnh hay điện thoại thông minh, có chất lượng độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề của cuộc thi. Ảnh dự thi phải là ảnh chưa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào tại Việt Nam hay quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

          1. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đang sinh sống và làm việc tại Sầm Sơn. Người dự thi phải có địa chỉ tài khoản facebook và địa chỉ thư điện tử rõ ràng để Ban Tổ chức có thể liên hệ khi cần.

Người dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi.

2. Hình thức thi:

          Đoàn viên, người lao động chụp lại những hoạt động thực tế, những hình ảnh đẹp về cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong các hoạt động do công đoàn cơ sở tổ chức.

Mỗi ảnh phải được minh họa bằng các thông điệp, câu chuyện thực tế, ngắn gọn, xúc tích về hoạt động công đoàn, có chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì…). Chú thích tối đa 100 chữ.

          Ngoài ra, người dự thi có thể viết một bài viết ngắn kể câu chuyện về các hoạt động – nét đẹp của nhân vật từ 200 – 400 chữ về tác phẩm.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

-Từ ngày 15/4  đến hết ngày 10/5/2020: Tổ chức cuộc thi tại công đoàn cơ sở. Hết ngày 10/5, các CĐCS lựa chọn 03 tác phẩm tốt nhất gửi về LĐLĐ thành phố đăng ký dự thi cấp thành phố.

- Từ ngày 10/5 đến 25/5: Tổ chức thi tại LĐLĐ thành phố.

Từ ngày 25/5 đến 30/5: LĐLĐ thành phố tổ chức chấm và chọn 05 tác phẩm đạt giải cao nhất gửi đăng ký tham gia cuộc thi cấp Tỉnh.

-Từ 30/5 – 10/6/2020: Ban tổ chức cuộc thi tại cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm điểm, xếp giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, đạt giải tham gia dự thi vòng chung kết tại Tổng LĐLĐ Việt Nam.

          -Từ tháng 6 – 7/2020: Tổ chức vòng chung kết cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn, cuối tháng 7/2020: Tổng kết cuộc thi, tổ chức trao giải vòng chung kết nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020).

          - Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải trên trang cuocsongantoan.vn hoặc trên facebook: https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong

          III. CÁCH THỰC DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi.

-Bước 1: Người dự thi gửi tác phẩm dự thi kèm theo nội dung chú thích ảnh và thông tin cá nhân của mình về địa chỉ hòm thư điện tử của công đoàn cơ sở nơi mình công tác. Thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND ( hoặc căn cước công dân hoặc số thẻ đoàn viên ), đơn vị công tác.

-Bước 2: Công đoàn cơ sở  tiếp nhận và tập hợp các tác phẩm dự thi đăng trên fabook của đơn vị mình, đồng thời, lựa chọn những tác phẩm dự thi đảm bảo nội dung chủ đề cuộc thi và đảm bảo được tính nghệ thuật gửi về LĐLĐ Thành phố đăng ký dự thi.

-Bước 3: LĐLĐ thành phố tiếp nhận tác phẩm, đăng trên faboook Sầm Sơn Công đoàn, đồng thời, tổ chức chấm, lựa chọn 05 tác phẩm xuất sắc gửi về tham gia cuộc thi cấp tỉnh (bao gồm tác phẩm, chú thích về tác phẩm và thông tin cá nhân người tham gia cuộc thi).

2. Cách thức nhận và xử lý tác phẩm dự thi của Ban Tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh.

- Bước 1: Ban Tổ chức cuộc thi của LĐLĐ tỉnh nhận tác phẩm dự thi theo hòm thư điện tử tuyengiaoldtha@gmail.com hoặc qua địa chỉ Facebook: Công đoàn Thanh Hóa và gửi email xác nhận tác phẩm của các LĐLĐ huyện, thị xã. thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; Công đoàn cơ sở trực thuộc.

          - Bước 2: Ban Tổ chức tiến hành sơ tuyển, lựa chọn các ảnh phù hợp chủ đề cuộc thi và đạt chất lượng để tăng tải trên fanpage chính thức của LĐLĐ tỉnh; đồng thời gửi email thông báo đường link đăng tải tác phẩm và thời hạn được phép tương tác cho tác giả.

          Nội dung email: Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” tỉnh Thanh Hóa xin chúc mừng bạn đã có tác phẩm dự thi vượt qua vòng sơ loại; Tác phẩm của bạn đã được đăng tải trên fanpage chính thức của Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại địa chỉ Facebook: Công Đoàn Thanh Hóa. Bạn hãy chia sẻ tác phẩm của mình để thu hút tương tác (like, share, comment). Số lượng tương tác sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để tính điểm xếp loại giải thưởng. Thời hạn tương tác từ khi tác phẩm được đăng tải đến hết ngày 30/5/2020. Chúc bạn may mắn!

          Khi đăng tải ảnh dự thi tại địa chỉ Facebook:  Công Đoàn Thanh Hóa. Đồng thời Ban Tổ chức sẽ tương tác với fanpage chính thức của Ban Tổ chức cuộc thi cấp TLĐ tại địa chỉ https://www.facebook.com/netđepcongdoannguoilaodong/ để tăng cường truyền thông và tính lan tỏa của cuộc thi.

          -Bước 3: Ban giám khảo cuộc thi LĐLĐ Tỉnh sẽ tổ chức chấm, xếp giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi về tham dự vòng thi chung kết của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

          -Bước 4: Ban Tổ chức tổng kết đánh giá cuộc thi cấp tỉnh, gửi email thông báo kết quả đến LĐLĐ huyện, thị xã. thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; Công đoàn cơ sở trực thuộc và  người dự thi đạt giải.

3. Cơ cấu giải thưởng

3.1. Đối với công đoàn cơ sở.

Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để cơ cấu giải thưởng tại cấp mình một cách phù hợp.

3.2. Đối với LĐLĐ thành phố.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ cấp giấy chứng nhận, phần thưởng cho các tập thể tổ chức tốt cuộc thi tại cơ sở và cá nhân có tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.

3.3.Đối với LĐLĐ Tỉnh:

Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẻ cấp giấy chứng nhận và phần thưởng cho những tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba. khuyến khích cấp tỉnh.

4.Về kinh phí:

Lấy từ kinh phí hoạt động phong trào của các cấp công đoàn (cấp nào tổ chức thì sử dụng kinh phí hoạt động của cấp đó ).

          IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đối với LĐLĐ thành phố.

          - Phát động và triển khai cuộc thi đến công đoàn cơ sở, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi và chọn những tác phẩm xuất sắc gửi công đoàn cấp trên trực tiếp.

          - Kết thúc cuộc thi tổ chức tổng kết trao giải cho tác phẩm dự thi và lựa chọn 5 tác phẩm gửi về LĐLĐ tỉnh qua hộp thư điện tử: tuyengiaoldtha@gmail.com hoặc tại địa chỉ Facebook: Công đoàn Thanh Hóa để dự vòng thi cấp tỉnh (Thời gian nhận tác phẩm trước ngày 25/5/2020).

          2. Đối với CĐCS.

          - Báo cáo Cấp uỷ, Chuyên môn, Người sử dụng lao động để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong đoàn viên, CNVCLĐ.

          - Tổng hợp kết quả, gửi tác phẩm tham gia dự thi cấp thành phố qua Hộp thư điện tử: Samsonldtha@gmail.com  (trước ngày 10/5/2020).

          Trên đây là kế hoạch triển khai, tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” các cấp công đoàn trực thuộc căn cứ để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ thành phố trước ngày 10/5/2020.

 

          Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh    b/c

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ      b/c

- Các CĐCS trực thuộc       t/h

- Trang fb Sầm Sơn Công đoàn                                               

- Lưu VP                                                                                     

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

Lê Ngọc Chinh

 

 

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
61
Tuần này:
190
Tháng này:
316
Tất cả:
22389